استارتاپس

جذب 1.5 میلیارد یورو سرمایه توسط شرکت SumUp فعال در حوزه فین‌تک

جذب سرمایه sumup فینتک

جذب سرمایه SumUp، به عنوان یک کسب‌وکار حوزه فین‌تک، این روزها سر و صدای زیادی برپا کرده است. این جذب سرمایه به مبلغ یک و نیم میلیارد یورو شامل سرمایه‌گذاری و خط اعتباری توسط مجموعه‌ای از شرکت‌ها به رهبری گلدمن ساکس انجام شده است. سرمایه جذب شده در این دور با هدف پرداخت بدهی‌های موجود […]